اجتماعی
banner

به بخش اجتماعی خوش آمدید!

شرکت پارند

مقالات

pic

اجتماع امروزه

امروزه با رواج تجارت الکترونیک و کسب و کارهای آنلاین، جنبه اقتصادی...

معرفی بخش اجتماعی

تمامی فعالیتهای همه انسانها در هر زمینه ای درون اجتماع انجام می پذیرد و ازینرو حوزه اجتماعی وسیعترین و بی شک تاثیر گذارترین حوزه در زندگی هر انسانی در هر جاگاهی بشمار می رود. حوزه اجتماعی شامل پرسمان های مختلفی هستند که به گونه مستقیم و غیر مستقیم با زندگی شخصی مردم و کنش و واکنش آنان پیوسته اند. پرسمان های اجتماعی در برگیرنده فقر، نابرابری، اعتیاد، خشونت، کودکان کار، طلاق، مهاجرت ... هستند.

سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای غیر دولتی یا سمن ها یا همان NGO ها که به سازمانهایی اطلاق می شوند که بدون وابستگی دولت، سیاسی و بصورت غیر انتفاعی بمنظور تجمیع فعالیت های مردمی در جهت پیشگیری، کنترل، کاهش و رفع معضلات اجتماعی فعالیت می کنند. این سازمانها در جهت انجام مسئولیت اجتماعی و توسط خود مردم تشکیل و اداره می گردد. تشکلهای غیر دولتی امروز در جوامع مختلف نقش انکار ناپذیری در ساماندعی مسائل و معضلات اجتماعی دارند که در طول یک دهه گذشته در کشور ما نیز به جایگاه مناسبی دست یافته اند.

sec-two-img

معضلات اجتماعی مانند فقر،، نابرابری، اعتیاد، خشونت، کودکان کار، طلاق، مهاجرت ...که به آنها آسیب های اجتماعی نیز گفته می شود باعث شده که دولت ها در جهت پیشگیری و کاهش آنها برنامه های مختلفی را سیاست گذاری و اجرا نماید که هرگز به دلیل گستردگی و پیچیدگی این معضلات کافی نبوده است. شاید مهمترین عامل در کنترل و برطرف کردن این معضلات نقش افراد اجتماع و درک مفهومی بعنوان مسئولیت اجتماعی است.

به سبب اهمیت و لزوم پرداختن به مسئولیت اجتماعی برآن شدیم تا با شناخت کامل از وضعیت موجود و بایدها و نبایدها در این حوزه زمینه ساز توسعه اجتماعی باشیم. جلب مشارکت اجتماعی بی شک اولین گام در حرکت به سوی توسعه اجتماعی است که با آگاهی بخشی،مطالبه گری و توانمندسازی محقق خواهد شد.در این راستا بخش اجتماعی پارند در 4 گروه آسیب های اجتماعی،خیریه،ازدواج و روانشناسی فعال و تاکنون طرح ها و برنامه ها و فعالیت های متعددی انجام داده و می کوشد با جلب مشارکت اجتماعی زمینه ساز توسعه اجتماعی گردد.