نمونه کار: کارگاه اصول فنون مذاکره و فن بیان

شرکت پارند

نمایش نمونه کار

کارگاه اصول فنون مذاکره و فن بیان

به گزارش روابط عمومی مجموعه پارند كارگاه دانش افزایی و ارتقای مهارت اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان استان خراسان جنوبی  با عنوان اصول و فنون مذاکره بمدت 20 ساعت در 8 پنل مجزا طی دو روز .با حضور  عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند جناب آقای دکتر عسگریدر محل سالن همایش های هتل جهانگردی بیرجند برگزار گردید

نمونه کار | portfolio

‌‌‌آخرین به روزرسانی :‌ چهارشنبه, 24 دی 99